ETSL liikmete tegevus on suunatud nii tööle noortega kui ka professionaalsel tasemel tegelemisele. Aktiivselt võetakse osa võistlustest nii kodu- kui välismaal ning korraldatakse Eestiski rahvusvahelisi võistlusi.

ETSL on Eesti Olümpiakomitee liige. Läbi oma liikmesorganisatsioonide on ta seotud 6 erineva rahvusvahelise organisatsiooniga. Eesti Automudelispordi Klubi oma 3 sektsiooni kaudu on Eesti esindajaks kiirusautomudelite Euroopa alaliidus FEMA, raadioteel juhitavate automudelite Euroopa alaliidus EFRA ja juhtraja automudelite rahvusvahelises alaliidus ISRA. Eesti Laevamodellistide Liit on rahvusvahelise alaliidu NAVIGA ja IMBRA liige ja Eesti Raadioamatööride Ühing rahvusvahelise alaliidu IARU liikmeks.


Automudelisport

Laevamudelisport

Raadiosport